skip to Main Content

Privatundervisning for dere to i PREP

Jeg gir dere privatundervisning i PREP. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!  Jeg  kan  gi denne kortversjonen av PREP for engelsktalende par.

Her er tilbudet  mitt: Dere  kan  komme på mitt hjemmekontor i Oslo eller jeg  kurser dere på  online, det være  seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Teams.

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0  til 1,5 time.

Det  er  to  alternativer – et 3- timers kurs og  et 5 – timers kurs:

A: 3 timers  privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her  ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer  til uttrykk  hos dere. Siste økt tar opp hva  dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres  dårlige  mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder.  Sesjonens varighet bestemmer dere  selv. Prisen for dette kurset  er kr. 3750.

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering.  Hvordan tilnærmer dere problemene dere har?  Hvordan løser  dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og  problemer dere må leve med. Hvordan  bli gode på å håndtere problemer? Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge  antall ganger og varighet. Prisen for dette kurset er kr. 6250.

Back To Top