skip to Main Content
Givende Samliv drives av Anna Sigridsdatter Heen.
Givende Samliv har to kursledere: Anna Sigridsdatter Heen og Torgeir Hjellnes.
Givende Samlivs eneste formål er å holde samlivskurset PREP for par.
Givende Samliv tar oppdrag for Samlivsskolen.

ANNA SIGRIDSDATTER HEEN

Utdannet sosionom i 1976. Arbeidet med oppsøkende ungdomsarbeid og innen akuttmottak med sosial- og kriserådgivning. Cand. mag. med pedagogikk og sosiologi i fagkretsen(1973). Mangeårige journalist og redaktør (16 år).

Utdannet psykodramaleder (2003). Konfliktrådsmekler. Mastergrad i organisasjon og ledelse, samt utdanning i ledelse og organisering av frivillige organisasjoner (2004). Diverse kurs innen prosjektarbeid og prosjektledelse (2006). Har i 12 år jobbet med frivillig voksenopplæring, dvs. som prosjekt- og utviklingsleder i et studieforbund.

Teaterinstruktørutdanning (2012). Utdanning i aksjonsmetodikk og prosessledelse (2013). Sertifisert PREP-leder fra høsten 2006. Har videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi (2015). Har kurs i parcoaching fra Sverige (2017). Utdannet sexolog (2020)

Siden 2013 har jeg  vært selvstendig næringsdrivende med firmaet Par, -person- og bedriftsrådgiveren med tilhørende  Samlivsskolen og Givende Samliv som har kontoradresse i Oslo.

Til daglig jobber jeg som parterapeut og med personlig terapi og sexologisk rådgivning. Holder samlivskurs.

Har  vært styreleder i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) (2013-2017).

TORGEIR HJELLNES

Torgeir er utdannet sosionom i 1994. Offentlig godkjent veileder 1998. Offentlig godkjent Klinisk sosionom med 5 års etterutdanning i 2003. Fordypning i integrert avhengighetsbehandling og traumeterapi. I tillegg til privatpraksis arbeider han fulltid på poliklinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Hans arbeidserfaring inkluderer behandling av både enkeltpersoner og par. For tiden arbeider han med behandling av traumer, angst- og depresjonsplager, stressbelastninger, utbrenthet, vold og ikke minst relasjonelle vansker i og utenfor samliv.

Tradisjoner Torgeir henter mest inspirasjon fra er humanistisk/eksistensiell terapi, positiv psykologi, kognitiv atferdsterapi og løsningsorientert terapi. Dette opplever han gir fleksibilitet til å møte brukere – der de befinner seg.

Du behøver ikke henvisning fra din fastlege for time.

Back To Top