skip to Main Content

SAMLIVSKURSET PREP: Hjelp til selvhjelp

PREP handler om forbedring av parforhold, med hovedvekt på kommunikasjon og å lære seg å håndtere konflikter mer konstruktivt. Det  er også kurs for å lete  fram varmen og gleden i forholdet deres.

PREP passer både for nyetablerte par og  par som som har levd sammen i lang tid.

KURSINNHOLD:

På et PREP-kurs handler det aller mest om god kommunikasjon og hva som hindrer god kommunikasjon. Vi ser  på ødeleggende kommunikasjonsmønstre som par har. Vi tar opp problemhåndtering og problemløsning. Målet er at dere kan kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og lære noen grep som kan tas for å forbedre kommunikasjonen og løse problemer.

Dette er blant temaene som taes opp:
• Kommunikasjon og kommunikasjonshindre
• Faresignaler
• Tale- og lytteteknikken
• Problemidentifisering og problemløsning
• Tilgivelse og forsoning
• Seksualitet
• Vennskap og glede mm.

Kursene har faste temaer som introduseres av kurslederne for alle deltagerne, deretter arbeider parene hver for seg med de temaene som legges fram. Kurset er basert på egeninnsats  gjennom parvise samtaler og øvelser. Det er ikke noe gruppearbeid, alt foregår i parrelasjonen deres. Ingen blir på disse kursene bedt om å fortelle andre om sitt samliv eller andre private forhold.

PREP-kurs er et forebyggende konsept som passer for par i alle stadier av samlivet.
Kurset er åpnet for deltakere fra hele landet.

PRISER OG PRAKTISK:  Kursene holdes på Thon hotellOslo Airport v/ Gardermoen. Kursavgift og  hotellutgifter, se her.

Hva er PREP?

logo_prep-150x150PREP er ikke behandling, men hjelp til selvhjelp for par som vil få det bedre i forholdet sitt. PREP er et pedagogisk opplegg – rett og slett et stykke voksenopplæring. Fokus er lagt på å kunne kommunisere bedre, se faresignaler og kunne parere dem før de utarter og å takle utforderinger og løse problemer mer konstruktivt. PREP gir deltakerne verktøy for å takle utfordrende situasjoner i samlivet på en bedre måte.

PREP er en forkortelse av Prevention and Relationship Enhancement Program som kan oversettes med et ”forebyggende og relasjonsstyrkende program”. PREP ble utviklet ved University of Denver i Colorado, USA, på bakgrunn av omfattende forskning om parforhold og ut fra lang erfaring fra familierådgivning. I Norge er det Samlivssenteret som har oversatt, bearbeidet og tilpasset PREP, og som utdanner kurslederne. Samlivssenteret er en forebyggende enhet ved Modum Bad.

Dette sier et av parene som har  gått på et av våre PREP-kurs:

«Kursinnholdet passet så bra for oss og våre problemer, at vi fikk følelsen av at kurset var skreddersydd til akkurat vårt parforhold. Men det vet vi jo at det ikke var. Det vitner om at problemene våre er typiske problemer og noe mange kan kjenne seg igjen i.»

Nina (36) og Jonas (35), Akershus

Bildene nedenfor  er  tatt av  oss kursledere i det vi holder kurs på Thon hotell Oslo Airport, Gardermoen. Som regel holdes et av PREP-kursene hvert  semester på dette  hotellet.

Les mer om PREP

Back To Top