skip to Main Content

Dere melder dere på det kurset dere ønsker å delta på ved å kontakte en av oss som er kursledere. Vi gir raskt svar på om det er ledige plasser og foretar påmelding.

Kursavgift

er til oss i Givende Samliv. For høsten 2013 er den kr. 2250 per par. Kursavgiften er honorar til oss for å holde kurs, og betales til firmaets konto så snart påmelding er bekreftet. Merk betalingen med navn slik at vi kan se hvem det gjelder. Den lave kursprisen skyldes støtte fra BUFDIR og arrangeres på oppdrag av Folkeakademiet i Akershus.

Når vi holder kurset på hotell kommer betalingen for kost og opphold, og eventuelt overnatting, i tillegg til kursavgiften.
Dere betaler selv ved ankomst hotellet. Det gis ulike alternativ, men alle må uansett betale for hotelloppholdet, også de som ikke velger overnattingsalternativet. Det gjelder for bruk av hotellet, servering og service.

Meld fra til oss i Givende Samliv om hvilke alternativ dere ønsker, og vi gir hotellet beskjed.

Alle høstens kurs holdes på Thon hotell Oslo Airport, Gardermoen.
Hotellet ligger rett ved flyplassen og det er shuttlebuss til hotellet.
Se www.thonhotels.no/osloairport

Vi har framforhandlet gunstige hotellpriser. Alle deltakere må betale for en av hotellpakkene. Prisen varierer i hht hvilken hotellpakke dere velger:

Alternativ A: Med en overnatting fra lørdag til søndag. Lunch og middag på lørdag, frokost og lunch på søndag, kr. 3295 per par i dobbeltrom.

Alternativ B: Overnatting to døgn dvs. fra fredag, samt lørdag. Middag på fredag kveld, frokost, lunch og middag på lørdag og frokost og lunch på søndag, kr. 4610 per par i dobbeltrom.

Alternativ C: Ingen overnatting, kun lunch lørdag og søndag, kr. 1980 per par.

Avmelding

Ved avmelding som skjer innen en måned før kursstart, vil kursavgiften bli refundert. Ved senere avmelding refunderes ikke beløpet med mindre påmeldingen overføres til neste kurs.
Hvis du eller partneren blir syk kan dere delta på et senere kurs, forutsatt at det opprinnelige kurset er betalt.

Back To Top